Technology

Tìm hiểu thêm ứng dụng công nghệ


Chúng tôi lựa chọn công nghệ tiêu chuẩn từ nhiều xu hướng mới

1 Cloud computing Điện toán đám mây

Cloud Computing là một hệ thống IT cho phép truy cập từ mọi nơi, dựa trên tài nguyên dùng chung, các dịch vụ mức cao có thể nhanh chóng có sẵn mà cần rất ít chuẩn bị ban đầu, thông qua mạng Internet. Cloud computing dựa trên việc chia sẻ tài nguyên, tối ưu được nguồn lực cần sử dụng, tương tự như các dịch vụ công ích. Cloud Computing giúp iSchool xây dựng dịch vụ tập trung, đồng nhất, đem lại hiệu quả to lớn cho Nhà trường khi bỏ được các chi phí ban đầu, rủi ro về vận hành, nâng cao khai thác thông tin với chi phí hợp lý nhất.

Tìm hiểu thêm ứng dụng công nghệ2 Touchscreen Màn hình chạm

Một màn hình chạm là thiết bị mà thông tin đầu ra, đầu vào có thể được thao tác ngay trên bề mặt màn hình hiển thị. Người dùng có thể đưa thông tin hoặc lệnh điều khiển chỉ đơn giản qua các động tác chạm đơn hoặc đa điểm. Công nghệ màn hình chạm giảm đáng kể thời gian nhập liệu, chỉnh sửa và công tác làm dữ liệu. Touchscreen cũng làm thay đổi hoàn toàn cách thiết kế và sử dụng phần mềm, trong đó có iSchool, để việc quan sát, đánh giá và ra quyết định được thực hiện khoa học và nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm ứng dụng công nghệ3 Mobility Khả năng lưu động

Mobility là khả năng lưu động của người dùng, xuất hiện đi kèm với laptop và smartphone. Các thiết bị lưu động ngày càng hoàn thiện về ứng dụng và hiệu năng, cho phép người dùng có thể thao tác và trải nghiệm tại mọi nơi. Khả năng lưu động giúp iSchool có thể thiết lập nhiều kênh liên lạc hiệu quả giữa nhà trường, giáo viên và gia đình. Việc sử dụng phổ biến smartphone đã giúp cho người dùng không bị lệ thuộc vào không gian như trên lớp hoặc trong gia đình, dẫn đến việc phối hợp chăm sóc con em sẽ gần gũi và thực chất hơn.

Tìm hiểu thêm ứng dụng công nghệ