Nền tảng quản lý thông tin-tương tác trường học iSchool


Platform hệ thống thông tin nhà trường iSchool giúp nhà trường quản lý thông tin hợp nhất và tạo kênh tương tác tích cực giữa Nhà trường – Giáo viên – Gia đình.

Tại sao nhà trường lựa chọn iSchool
Lấy ít thời gian sử dụng của người dùng
Khả năng tương tác tích cực
Thao tác người dùng đơn giản, thân thiện
Được sử dụng rộng rãi
Hệ sinh thái tính năng mới
iSchoolbus phục vụ dịch vụ đưa đón
Tính năng Polling để thăm dò ý kiến
Bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến
Hỗ trợ liên cấp Tiểu học-THCS
Gia đình nhiều con em, một tài khoản duy nhất


Xem ngay
Nền tảng quản lý thông tin-tương tác trường học iSchool

EMIS

Hệ thống thông tin quản lý giáo dục, EMIS, là framework công nghệ tích hợp, cho phép quản lý tổng quan hoạt động giáo dục và các thông tin liên quan. Mục đích là tập hợp và phân tích thông tin, giúp việc ra quyết định hiệu quả và sáng suốt.

Xem thêm

Dịch vụ SaaS

Mô hình triển khai phần mềm , cho phép khách hàng có thể sử dụng ứng dụng nhanh chóng, an toàn và không tốn chi phí đầu tư hạ tầng. SaaS loại bỏ chi phí phần cứng, hạ tầng và bảo trì bảo hành, cũng như bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ.

Xem thêm

Open API

Hệ thống phần mềm dựa trên các tiêu chuẩn mở, tạo ra các API để kết nối và trao đổi với các hệ thống khác. iSchool ưu tiên mở các dịch vụ chất lượng khác để phục vụ hoạt động của nhà trường, với nhiều mức độ và tùy biến khác nhau.

Xem thêm