Đơn giản và tiện lợi

Đơn giản và tiện lợi

Liberal thiết kế ứng dụng di động iSchool, một ứng dụng và giao tiếp cho mọi nhóm đối tượng, gồm nhà quản trị, giáo viên và phụ huynh, rất tiện lợi và hữu ích. Ứng dụng này sẵn sàng trên AppStore và Google Play, cho phép người dùng theo dõi thông tin và trải nghiệm, cũng như trao đổi thông tin tức thì với các nhóm liên quan.



Một ứng dụng

Ứng dụng được thiết kế nhỏ gọn, thông tin sắp xếp khoa học và theo nhu cầu người dùng, và vẫn đầy đủ thông tin giống như bản đầy đủ.

Mọi đối tượng

Một giao diện truy nhập duy nhất dành cho nhà quản trị, giáo viên và phụ huynh. Phân quyền từng nhóm sử dụng theo tác vụ và phù hợp với quyền hạn sử dụng.