Tới nhà trường

Tìm hiểu iSchool đã cung cấp tới nhà trường như thế nào


iSchool làm việc và sáng tạo để đem lại những cải tiến tốt nhất dành cho Nhà trường. Chúng tôi hướng đến giúp các Nhà lãnh đạo giáo dục, các Nhà giáo dục, Giáo viên giải quyết được những thách thức hiện tại, và tạo ra một tương lai sống động hơn.

iSchool hiện thời đang được ứng dụng tại 482 trường học các cấp, phục vụ hơn 200 000 học sinh, tại 18 tỉnh, thành phố Việt Nam.  Ngoài ra, iSchool có 03 nhà trường tại Siem Riep, Cambodia đang sử dụng, tổng cộng 15.000 học sinh. Đầu năm 2018, iSchool mở thêm văn phòng tại Bangkok để giới thiệu và tư vấn cho các trường tại Thái Lan.

Đánh giá

Câu chuyện nhà trường ứng dụng thành công


Hàng trăm nhà trường lựa chọn và hài lòng với iSchool.

Chúng tôi đã dùng iSchool cho nhà trường từ 03 năm qua. Nhà trường rất hài lòng về lợi ích của phần mềm. Thông tin được khởi tạo nhanh, thuận tiện. Chúng tôi thấy việc nhắn tin cho phụ huynh hữu ích do có nhiều lựa chọn.

Chị Thu Hà
Chị Thu Hà
IT Admin của Tiểu học Thái Thịnh – Hà Nội

Sản phẩm này giúp chúng tôi giảm bớt thời gian quản lý số liệu và nhanh chóng chuẩn hóa thông tin giữa Ban giám hiệu và các tổ giáo viên bộ môn. Tính năng tin nhắn nhanh, gọn và hiển thị tốt, giáo viên và phụ huynh rất thích thú.

Anh Trần Công
Anh Trần Công
IT Admin của PTCS Lý Thái Tổ – Hà Nội
We received your message and will contact you back soon.

Nhà trường có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng iSchool, xin vui lòng điền thông tin mô tả và gửi về liberal Team.

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24h theo giờ làm việc.


E: contact@liberal.vn
P: +84 982 145 737