iSchoolbus


Nền tảng ứng dụng quản lý xe Bus thông minh dành cho nhà trường

Lợi ích – Tính năng

Hỗ trợ phụ huynh Yên tâm – Tiết kiệm thời gian – Linh hoạt phương án đưa đón

Hỗ trợ nhà trường Quản lý dịch vụ hiệu quả – Thêm lựa chọn đưa đón – Tối ưu hóa chi phí hoạt động


Thông tin, cảnh báo thời gian thực

Cập nhật thông tin, sự cố có thể xảy ra trong suốt quá trình di chuyển của đội xe

Định tuyến thông minh

Sử dụng thuật toán tiên tiến giúp tối ưu hóa tuyến đường, đội xe nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ

Quản lý trực quan, dễ dàng

Quản lý danh sách xe, danh sách học sinh đăng ký, học sinh đang trên tuyến xe, tài xế và tuyến xe

Kênh trao đổi, kết nối liên lạc trực tuyến

Thu thập thông tin, phản ánh của Phụ huynh, học sinh khi sử dụng dịch vụ

Lợi ích - Tính năng

Đảm bảo an toàn cho trẻ

Duy trì kênh liên lạc qua ứng dụng

Thêm nhiều lựa chọn đưa đón cho gia đình

Nâng cao khả năng quản lý, tối ưu dịch vụ