BẢNG GIÁ DỊCH VỤ saas ischoolbus

Bảng giá iSchoolBus được tính theo số lượng học sinh đi xe sử dụng mỗi tháng


Đơn giá dịch vụ được tính cho học sinh từng tháng. Nhà trường có thể áp dụng tùy theo nhu cầu và số lượng sử dụng thực tế.

DƯỚI 200 HỌC SINH

30K VNĐ

Sử dụng tính năng đầy đủ
Cập nhật phiên bản định kỳ
Hỗ trợ dịch vụ 8 x 5 x 4

ĐĂNG KÝ
TỪ 501-2000 HỌC SINH

20K VNĐ

Sử dụng tính năng đầy đủ
Cập nhật phiên bản định kỳ
Hỗ trợ dịch vụ 8 x 5 x 4

đăng ký
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ saas schoolcare

Bảng giá SchoolCare được tính dựa trên số lượng
học sinh nhà trường từng năm học


Đơn giá dịch vụ được tính trên đầu học sinh mỗi tháng. Bảng giá dịch vụ phầm mềm & ứng dụng cơ bản được tính trên mỗi học sinh đăng ký học tại nhà trường.

DƯỚI 200 HỌC SINH

50K VNĐ

Hệ thống quản lý
Công cụ giáo viên
Công cụ phòng chức năng
Ứng dụng PHHS
Nâng cấp định kỳ miễn phí
Hỗ trợ 8 x 5 x 4
Hỗ trợ tích hợp (tùy chọn)

ĐĂNG KÝ
TỪ 201-500 HỌC SINH

40K VNĐ

Hệ thống quản lý
Công cụ giáo viên
Công cụ phòng chức năng
Ứng dụng PHHS
Nâng cấp định kỳ miễn phí
Hỗ trợ 8 x 5 x 4
Hỗ trợ tích hợp (tùy chọn)

ĐĂNG KÝ
TỪ 501-1500 HỌC SINH

30K VNĐ

Hệ thống quản lý
Công cụ giáo viên
Công cụ phòng chức năng
Ứng dụng PHHS
Nâng cấp định kỳ miễn phí
Hỗ trợ 8 x 5 x 4
Hỗ trợ tích hợp (tùy chọn)

ĐĂNG KÝ
TỪ 1501-3000 HỌC SINH

25K VNĐ

Hệ thống quản lý
Công cụ giáo viên
Công cụ phòng chức năng
Ứng dụng PHHS
Nâng cấp định kỳ miễn phí
Hỗ trợ 8 x 5 x 4
Hỗ trợ tích hợp (tùy chọn)

ĐĂNG KÝ
TỪ 3001-5000 HỌC SINH

20K VNĐ

Hệ thống quản lý
Công cụ giáo viên
Công cụ phòng chức năng
Ứng dụng PHHS
Nâng cấp định kỳ miễn phí
Hỗ trợ 8 x 5 x 4
Hỗ trợ tích hợp (tùy chọn)

ĐĂNG KÝ
TRÊN 5000 HỌC SINH

Liên hệ

Hệ thống quản lý
Công cụ giáo viên
Công cụ phòng chức năng
Ứng dụng PHHS
Nâng cấp định kỳ miễn phí
Hỗ trợ 8 x 5 x 4
Hỗ trợ tích hợp (tùy chọn)

ĐĂNG KÝ

Thiết bị
phần cứng IoT

Mức giá thiết bị đã bao gồm chi phí xử lý dữ liệu, kết nối SchoolCare và thiết kế triển khai.

Xem danh sách toàn bộ

Thiết bị
điểm danh

 

15 T

Tùy chọn định danh
Định danh khuôn mặt, vân tay
Thẻ từ, mật khẩu
Lưu trữ ~ 10.000 học sinh
Kết nối Wifi
Đồng bộ SchoolCare


CÂN ĐO
TỰ ĐỘNG

 

12-15 T

Cân đo điện tử
Chỉ số cân nặng, chiều cao, BMI
Bảng điện tử hiện tên
Tự động đồng bộ dữ liệu
Kết nối Wifi
Đồng bộ SchoolCare


Starter

Billed Yearly

$69.99

Single Website
60GB Bandwidth
Manual Import
Email Support


Business

Billed Yearly

$699.99

7 Website
Unlimited Bandwidth
Auto Import
Email Support