iSchoolBus

Xem video giới thiệu trong ít giây trước khi lựa chọn cho ngôi trường của bạn
Nền tảng vận hành xe đưa đón nhà trường phổ biến và chất lượng cao
giúp dịch vụ an toàn, linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

GIÁ TRỊ

Hệ thống vận hành xe đưa đón nhà trường


Dịch vụ xe đưa đón nhà trường sẽ an toàn hơn, linh hoạt nhiều tình huống,
tiện lợi cho phụ huynh
nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ.

Alternative Text
Đảm bảo an toàn

Thông tin trạng thái được cập nhật liên tục. Với sự hiện diện đồng thời trên hệ thống của các bên, có thể giúp sớm phát hiện thay đổi và sự cố, đảm bảo an toàn toàn diện.

Tương tác cao

Phụ huynh học sinh có thể thay đổi lộ trình, lịch đi xe, báo nghỉ bằng cách tương tác chủ động với nhà trường trên môi trường ứng dụng.

Đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau

Nhờ việc quản lý tài nguyên xe, tuyến đường và học sinh số hóa, nhà trường có thể tự tin đề xuất các thay đổi theo hướng linh hoạt và sát nhu cầu, đáp ứng thêm phụ huynh sử dụng xe tuyến.

Dễ sử dụng

Nhà quản lý, tài xế, cô giám sinh và phụ huynh đều trải nghiệm và thao tác đơn giản, dễ dàng mà không cần hướng dẫn từ trước.

Linh hoạt

Hệ thống được thiết kế sâu, cho phép nhà trường sắp lịch đưa, đón linh hoạt đến từng em học sinh, theo nhu cầu định kỳ và tức thời.

Hỗ trợ

Dịch vụ được hỗ trợ liên tục, trong giờ cao điểm, tình huống phát sinh để xe đưa đón được an toàn, chất lượng nhất.